Takstolar

Takstolar är den del av byggnationen som bär upp yttertaket. Eftersom inget bygge är det andra likt så skräddarsys takstolarna för avsedd byggnation. 

Takstolar ställs normalt på hammarbandet med avstånd c/c 1200 mm. Beroende på hur det färdiga huset ska se ut så finns det många olika takstolstyper att välja bland. Ska det finnas övervåning, takkupa eller bara ett vanligt enkelt tak?

Många faktorer påverkar en takstols utförande så som snölast, takbeläggning och lutning. Därför behöver du lämna ett underlag på ditt bygge där vi får alla förutsättningar för att kunna lämna en korrekt offert.  

Så här går det till:

  1. Du lämnar in ett underlag för byggnationen. Här hittar du en checklista över vilka uppgifter som är nödvändiga för att kunna lämna offert och tillverka.
  2. Åbytorps Såg & Hyvleri ABs konstruktör ritar och beräknar och lämnar dig en offert med skiss på takstolen. 
  3. Innan tillverkning kan ske måste du lämna ett skriftligt måttgodkännande så både du och vi vet att alla mått är korrekta.

 

För att bära upp en tyngd till exempel över en öppning, i taket eller nocken kan du även behöva en limträbalk. Även balkar måttberäknar och beställer du hos Åbytorps Såg.