Reklamation - Byte - Återköp

Det här gäller vid Reklamation - Byte - Återköp:

 • Återlämna varan i samma skick
  Utsätt inte varan för yttre angrepp såsom regn- eller fraktskador.
 • Varan ska vara obrukad!
  Reklamera innan du monterar, målar, sågar eller liknande.
 • Vi tar inte emot reklamationer utan att få se varan.
  Reklamerad vara måste returneras till Åbytorps Såg eller enligt överenskommelse. Då kan vi enkelt bedömma skadan för att ge rätt kompensation.
 • Emballage som omgav varan vid leverans ska vara med även vid returen.
  Är varan felaktig från fabrik får vi inte returnera den utan omslaget. 

Vara som inte visats upp eller har påverkats efter leverans kan vi tyvärr inte ersätta.